ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΔΩΝ

Αναλαμβάνουμε την πλήρη επισκευή και συντήρηση των πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 660, 770 και 1.100lt