ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Μείωση του κόστους και του χρόνου συλλογής απορριμμάτων καθώς με τη χρήση του συστήματος ο Φορέας θα μπορεί να παρακολουθεί το επίπεδο πληρότητας οποιουδήποτε κάδου στα όρια του Φορέα σε πραγματικό χρόνο. Η αυτόματη παρακολούθηση των κάδων παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις όταν είναι γεμάτοι, επιτρέποντας τον ευφυή σχεδιασμό των δρομολογίων για τις αποκομιδές διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, ότι καμία επίσκεψη των οχημάτων και του προσωπικού του Φορέα, δεν θα γίνεται άσκοπα και ότι η αντιαισθητική υπερχείλιση των κάδων είναι πλέον παρελθόν

Με μια ματιά:

1) Ο αισθητήρας παρακολουθεί το επίπεδο πληρότητας του κάδου 

2) Η εφαρμογή παρακολουθεί το επίπεδο πληρότητας των κάδων και στέλνει μήνυμα σε φορτηγό περισυλλογής ότι χρειάζονται άδειασμα.

 3) Η αποκομιδή μπορεί να προγραμματιστεί γύρω από κάδους που χρειάζονται άδειασμα. Η διαδρομή μπορεί να προγραμματιστεί στο smartphone ή σε άλλη συσκευή ήστον υπολογιστή γραφείου 

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής Κάδων

Υποσύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης πληρότητας.

Mία διαδικτυακή εφαρμογή που αποτελεί το κέντρο για τη λήψη αποφάσεων, για τη δημιουργία διαδρομών και την ανάλυσή των αποτελεσμάτων (reporting). Είναι το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης του επιπέδου πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας πληροφορίες για το σχεδιασμό της διαδρομής και τον προγραμματισμό της αποκομιδής και ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Φορέα περιβάλλον ειδοποίησης πληρότητας κάδων σε πραγματικό χρόνο με κανόνες ενημέρωσης (π.χ. ενημέρωση/alarm στον διαχειριστή όταν το επίπεδο πληρότητας ανέλθει σε 70% σε μία περιοχή κτλ)

Υποσύστημα ανάλυσης δεδομένων πληρότητας.

Tο εργαλείο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου (στοιχεία πληρότητας) που επιτρέπει εύκολα τις σε βάθος μελέτες των ανεπεξέργαστων δεδομένων στον κάθε κάδο. Το σύστημα  υποστηρίζει την εξαγωγή δεδομένων από το Υποσύστημα Διαχείρισης Αποκομιδής και την εκτέλεση ανάλυσης για τα στοιχεία πληρότητας χωρίς χρήση στατιστικών πακέτων.

Υποσύστημα Διαχείρισης Αποκομιδής.

Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (μόνο android) η οποία θα αποτελεί τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ της παρακολούθησης της πληρότητας των κάδων και της εξασφάλισης ότι εξυπηρετούνται οι δημότες. Περιλαμβάνει λειτουργικότητα πλήρους καταγραφής των καθηκόντων του οδηγού ενός απορριμματοφόρου ή του πεζού εργαζομένου στην καθαριότητα, υποστήριξης δρομολόγησης οχήματος και συλλογής δεδομένων από το πεδίο για σπασμένο κάδο, μετατόπιση κάδου κτλ

Αισθητήρας κάδου.

O εξοπλισμός ελέγχου της πληρότητας του κάδου ο οποίος εγκαθίσταται σε κάθε τύπου κάδου και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Μεταβλητή γωνία διπλών αισθητήρων υπερήχων, ανθεκτική πολυκαρβονική θήκη/ περίβλημα εξοπλισμού, επικοινωνίες μέσω LoRaWAN ή ΝΒΙοΤ με το κέντρο ελέγχου. Ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνώσει αντικείμενο σε εύρος βάθους από 3εκ έως 4.0μ. Διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας, δυνατότητα ανίχνευσης φωτιάς και αισθητήρα κλίσης. Για λόγους ασφάλειας είναι IP66 και μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες -40oC μέχρι +70o Λειτουργεί με μπαταρία λιθίου και έχει διάρκεια ζωής έως 10 έτη. Υποστηρίζει τον απομακρυσμένο έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο καθώς και δίκτυο GPRS. Η κεραία είναι εσωτερική και έχει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις τύπου CE. O αισθητήρας λειτουργεί με υπερήχους και να είναι κλειδωμένος στην θέση εγκατάστασης με κλειδιά ασφαλείας.

Αναλυτικότερα για την εφαρμογή κάδων
 •  Πλήρως ελληνικοποιημένη έκδοση σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας
 • Χρήση SSL για την είσοδο των χρηστών στο σύστημα αλλά και κρυπτογράφηση όλων των επικοινωνιών μεταξύ της κάθε συσκευής τους συστήματος και του κεντρικού server
 • Κεντρικό Dashboard για πλήρη εικόνα της κατάστασης του δικτύου με δυνατότητα να παρακολουθεί ο χρήστης απευθείας το επίπεδο πληρότητας σε κάθε απομακρυσμένο σημείο. Το σύστημα επιτρέπει την πλήρη ιεραρχία όλων των τοποθεσιών της περιοχής εφαρμογής.
 • Επιλογή σχεδιασμού της διαδρομής αποκομιδής με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Οι διαδρομές μπορούν στη συνέχεια να προγραμματιστούν και να ανατίθενται σε οδηγούς για την ολοκλήρωση τους.
 • Προβολή όλων των κάδων σε χάρτη
 • Προβολή όλων των κάδων σε λίστα
 • Οπτική περιγραφή της πληρότητας του κάδου με μπάρα και αναφορά του ποσοστού πληρότητας για ευκολία πλοήγησης
 • Προβολή όλων των κάδων σε λίστα με δυνατότητα συνοπτικής και αναλυτικής παρουσίασης/ προβολής
 • Δυνατότητα επιλογής με check box της ανανέωσης ή μη της σελίδας παρουσίασης των στοιχείων για τους κάδους σε πραγματικό χρόνο
 • Ομαδοποίηση των κάδων ανά κατηγορία και ανά περιοχή
 • Προβολή στατιστικών
  • Σε χρονικό παράθυρο
  • Με επιλογή εβδομάδας
  • Με επιλογή μήνα
  • Με επιλογή χρόνου
  • Συνολικής ποσότητας που συλλέχθηκε
  • Συνολικής ποσότητας/ ημέρα
  • Βάρος/ κάδο/ ημέρα
  • Αριθμός κενών κάδων
  • Μέσος όρος ποσοστού πληρότητα/ ημέρα
 • Ενημέρωση για συμβάντα/ ειδοποιήσεις σε email ή μέσω του συστήματος. Οι ειδοποιήσεις θα αφορούν:
  • Χρόνο από την τελευταία αποκομιδή του κάδου
  • Χρόνο από την τελευταία ανανέωση της συσκευής σε κάθε κάδο
  • Συγκεκριμένη επιλογή 1 ώρα ή για 8 ώρες ή για 24 ώρες ή για οποιοδήποτε χρόνο
 • Πληροφορία για την κατάσταση κάθε κάδου:
  • Επίπεδο πληρότητας
  • Τοποθεσία (με επιλογή GPS)
  • Χρόνος τελευταίας αποκομιδής
  • Θερμοκρασία
  • Επίπεδο μπαταρίας
  • Επίπεδο σήματος
 • Ιστορική ανάλυση (reporting). Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση του επιπέδου πληρότητας των κάδων για όποιο διάστημα επιθυμεί ο χρήστης. Το σύστημα υποστηρίζει τη διατήρηση των ιστορικών αρχείων της χρήσης κάθε κάδου, την συντήρηση του, τις ειδοποιήσεις για να ληφθούν υπόψη σε αποφάσεις σχετικές με τη δρομολόγηση, τη χωρητικότητα του κάδου, την κατανομή των κάδων στο δίκτυο και τις μελλοντικές επενδύσεις σε αγορά εξοπλισμού νέων κάδων.
 • Φιλικό περιβάλλον χρήσης.
 • Δυνατότητα δημιουργίας δρομολογίου με σύνδεση πολλών κάδων και ανάθεση σε όχημα ή/και οδηγό/ χρήση. Σε κάθε δρομολόγιο μπορεί να εισάγει ο χρήστης χρόνο έναρξης δρομολογίου, σημείο αφετηρίας, πρώτο κάδο, εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης δρομολογίου καθώς και τον τελευταίο κάδο.
 • Παρουσίαση δρομολογίων ανά χρήστη/ ανά ημέρα ή/και ανά μήνα με την μορφή ημερολογίου
 • Δημιουργία διαδρομής με ανάθεση σε όχημα και οδηγό με πλήρη αλληλουχία κάδων
 • Δημιουργία διαδρομής με εκτιμώμενο χρόνο ανά κάδο
 • Δυνατότητα εισαγωγής κάθε είδους κάδου (πλαστικό, μεταλλικό, με 2 τροχούς, με 4 τροχούς, υπόγειους, για ύφασμα, για γυαλί, ανακύκλωσης κτλ)
 • Δυνατότητα επεξεργασίας και περιγραφής κάθε τύπου κάδου
 • Δυνατότητα ανάθεσης εργασιών σε χρήστη και όχημα ανά δρομολόγιο και ανά ημέρα
 • Δυνατότητα εκτύπωση φύλλου πορείας για κάθε δρομολόγιο ή/ και οδηγό
 • Δυνατότητα περιγραφής οχήματος με στοιχεία, τύπο καυσίμου, ωφέλιμο φορτίο και στοιχεία κατανάλωσης
 • Δυνατότητα διαχείρισης οχημάτων τόσο του Φορέα όσο και ιδιωτών (αναδόχων)
 • Εξαγωγή δεδομένων σε χρονικό παράθυρο
 • Εξαγωγή δεδομένων ανά τύπο κάδου
 • Εξαγωγή δεδομένων σε excel
 • Φιλτράρισμα όλων των δεδομένων με διάφορα κριτήρια
 • Δυνατότητα υποστήριξης αναζήτησης μέσα στο σύστημα σε κάθε είδους λειτουργία
 • Διαχείριση χρηστών και ρόλων μέσα από την πλατφόρμα (απεριόριστο αριθμό χρηστών)
 • Δημιουργία API key για χρήση σε εξωτερικά συστήματα
 • Προβολή ειδοποιήσεων σε κεντρικό μενού για ευκολία του χρήστη στην διαχείριση της πλατφόρμας
 • Κεντρικό dashboard με προβολή των κάδων ανά περιοχή και των σημαντικότερων events για κάθε περιοχή ή κάδο

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής Οχημάτων/Απορριμματοφόρων

Η πλατφόρμα  έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργιών κάθε σύγχρονου Οργανισμού που διαθέτει στόλο οχημάτων/απορριμματοφόρων, παρέχοντας τα μέσα για την εφαρμογή και την επίβλεψη των πολιτικών που ακολουθεί.
Με το σωστό σχεδιασμό των διαδρομών και την αξιοποίηση των στοιχείων ζύγισης μπορεί να μειωθεί το συνολικό κόστος της διαχείρισης απορριμμάτων, να προκύψουν θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και περισσότερη ασφάλεια.

 • Εντοπισμός οχήματος σε πραγματικό χρόνο
 • Εντοπισμός σύγκρουσης οχήματος
 • Διαχείριση δρομολογίων
 • Εποπτεία στάσεων αποκομιδής
 • Παρακολούθηση Services/ανταλλακτικών/καυσίμων/μητρώου οχημάτων
 • Εργαλεία Ανάλυσης/Αναφορών
 • Ενημέρωση ενεργοποίησης συμβάντων με χρήση e-mail ή SMS
 • Προσδιορισμός γεωγραφικών ορίων κίνησης
 • Χρήση και μέσω Mobile App με δυνατότητα λήψης/ταξινόμησης φωτογραφιών
 • Ιστορικό διαδρομών για 12 μήνες
 • Καταγραφή ζυγίσεων σε πραγματικό χρόνο
 • Προσδιορισμός βάρους απορριμμάτων ανά κάδο/οικοδομικό τετράγωνο/περιοχή/δημοτική ενότητα
 • Στατιστικά στοιχεία και συγκρίσεις ανά χρονική στιγμή ή/και τόπο
 • Εργαλεία Ανάλυσης/Αναφορών για την εξαγωγή συμπερασμάτων και το σχεδιασμό βελτιώσεων δρομολογίων
 • Χρήση και μέσω Mobile App με δυνατότητα λήψης/ταξινόμησης φωτογραφιών
 • Ιστορικό ζυγίσεων για 12 μήνες
Αναλυτικότερα για την εφαρμογή Οχημάτων/Απορριμματοφόρων

Το υποσύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες αφενός μεν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κάθε κάδου, αφετέρου δε για την αυτοματοποιημένη καταγραφή του βάρους κατά την αποκομιδή τους από το απορριμματοφόρο.

Κάθε όχημα είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή ανάγνωσης ετικετών RFID, αισθητήρες ζύγισης, μια μονάδα ελέγχου δεδομένων, η οποία συνδέεται απευθείας με τη συσκευή τηλεματικής του οχήματος (GPS/GPRS) για την αποστολή των καταγεγραμμένων δεδομένων στην κεντρική εφαρμογή διαχείρισης και διακόπτη ON/OFF. Σε κάθε κάδο τοποθετείται μια έξυπνη ετικέτα (RFID smart tag) με τον μοναδικό κωδικό ταυτότητας, παθητικής λειτουργίας (δίχως μπαταρίες), ώστε να εξασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός χρόνος ζωής τους και να μην έχουν απαιτήσεις συντήρησης ή αλλαγής της μπαταρίας.

Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων, ο κάδος ζυγίζεται αυτόματα και παράλληλα γίνεται ανάγνωση της ηλεκτρονικής ταυτότητάς του από τον αναγνώστη RFID. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θέσης, βάρους και ταυτότητας (για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της καταγραφής) αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου, όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.

Η εγκατάσταση όλων των επιμέρους συσκευών γίνεται με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στην υπάρχουσα υπερκατασκευή του απορριμματοφόρου.

Ο αναγνώστης και οι έξυπνες ετικέτες RFID έχουν κατάλληλες προδιαγραφές για λειτουργία σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν στις υπηρεσίες καθαριότητας. Πιο συγκεκριμένα, είναι ανθεκτικά σε κραδασμούς/κρούσεις ή δονήσεις, σε υπεριώδη ακτινοβολία, στο νερό και σε χημικές ουσίες που πιθανώς να χρησιμοποιηθούν για την πλύση των κάδων.

Σημαντικό πλεονέκτημα στο σύστημα ζύγισης θεωρείται η δυνατότητα βαθμονόμησης & ρύθμισής του, μια διαδικασία απαραίτητη σε όλες τις ζυγιστικές διατάξεις. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει τη δυνατότητα συχνής επαναβαθμονόμησης που μπορεί να εκτελείται με ευκολία από το τεχνικό προσωπικό του Δήμου χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού ή άλλου εξοπλισμού.

Ακολουθούν ενδεικτικές αναφορές :

Σύνολο Ζυγίσεων

Ζυγίσεις ανά ημέρα (όλα τα οχήματα) [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ζυγίσεις ανά εβδομάδα (όλα τα οχήματα) [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ζυγίσεις ανά μήνα (όλα τα οχήματα) [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ανά όχημα

Ζυγίσεις ανά ημέρα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα].

Ζυγίσεις ανά εβδομάδα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ζυγίσεις ανά μήνα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ανά δρομολόγιο

Ζυγίσεις ανά ημέρα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα].

Ζυγίσεις ανά εβδομάδα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ζυγίσεις ανά μήνα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ανά περιοχή

Ζυγίσεις ανά ημέρα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα].

Ζυγίσεις ανά εβδομάδα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]

Ζυγίσεις ανά μήνα [επιλογή για export σε excel και διάγραμμα]